Tại Sao Niệm Phật Mà Vẫn Còn Khổ?

21 Tháng Năm 20145:30 SA(Xem: 9196)
Kính thưa quý bạn! Trước kia vì không hiểu rõ chơn tướng nên những lúc bị đau khổ dồn dập chán đời, tôi thường hay nghi ngờ câu Phật nói: “Niệm Phật sẽ trừ được nghiệp tội” nhưng tại sao tôi vẫn còn khổ mãi? Sau đó, nhờ tìm hiểu kinh sách của Phật nên tôi mới được hiểu thông. Tôi ví dụ: tôi thiếu một tỷ đồng mà tôi mới trả được có vài đồng thì thử hỏi số nợ của tôi có hết không? Niệm Phật cũng vậy, nghiệp tội của tôi đã tạo ra không biết bao nhiêu triệu tỷ kiếp. Vì nghiệp không có hình tướng, nếu như có hình tướng thì nghiệp của tôi đã chất đầy cả hư không. Tôi mới niệm Phật được một thời gian ngắn mà muốn nghiệp tội của tôi được tiêu trừ hết, vậy trên thế gian này đâu còn có cõi Ta bà hay nhân quả?
Phật dạy: “Niệm Phật là một môn tu trừ được nghiệp tội nhanh nhất.” Vậy mà khó có ai trong một đời có thể niệm Phật trừ sạch hết nghiệp tội trong vô số kiếp của mình. Vì vậy mà Phật dạy chúng ta cách tu để đới nghiệp vãng sanh, nghĩa là chúng ta mang theo nghiệp để mà vãng sanh. Đến khi gặp Phật thì nghiệp của ta nhờ thần lực của Phật gia trì mà tự nhiên được tiêu sạch.
Có người hỏi tại sao mấy người niệm Phật nói rằng: “Danh hiệu A Di Đà Phật là thần dược có thể trị bá bệnh, vậy tại sao có số người bị bệnh ung thư hay bệnh nặng trước khi chết?” Cũng như phần trên tôi đã thưa với quý bạn. Quý bạn mắc nợ quá nhiều, nhưng lại trả không được bao nhiêu mà muốn được hết nợ thì thế gian này sẽ có đầy dẫy tội lỗi và chúng ta sẽ không còn sợ nhân quả.
Cũng như số nghiệp của chúng ta phải trả là mười kiếp, nhưng nhờ niệm Phật mà nghiệp tội được dồn lại để trả xong trong một kiếp. Nếu người hiểu đạo khi được dồn nghiệp thì họ sẽ rất vui mừng vì sự tu tập của họ có kết quả và họ chắc chắn sẽ được vãng sanh. Cho nên người hiểu đạo và người không hiểu đạo có cái nhìn khác nhau. Nhưng quý bạn hãy tìm hiểu kỹ thêm thì sẽ thấy số người chết bệnh nặng so với số người ra đi biết trước ngày giờ vãng sanh tự tại thì chỉ là số ít.
Cũng như một người niệm Phật từ nhỏ, còn một người tới già mới niệm thì dĩ nhiên phải có sự sai biệt. Huống chi, mỗi người đều mang cái nghiệp nặng nhẹ khác nhau.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000