Phát Tâm Bồ Đề

21 Tháng Năm 20145:20 SA(Xem: 8331)
Trước kia vì không hiểu nên mỗi đêm tôi thường niệm Phật để cầu xin cho cha mẹ. Sau khi biết môn tu tịnh độ thì tôi niệm Phật đại thừa. Tôi học kinh điển tuy hiểu rõ: niệm Phật thì phải phát tâm bồ đề nguyện.
Tuy tôi tin kinh và tin Phật nhưng tôi lại không tin chính bản thân, tôi lúc nào cũng nghĩ: tội chướng của tôi quá nặng, đường tu kiếp này không được toại nguyện thì nào dám phát nguyện niệm Phật để thành Phật. Tôi chỉ mong sao niệm Phật ngày đêm để cầu xin cho cha mẹ mau được siêu thoát và làm mọi công đức để gieo nhân cho kiếp sau được trọn đường tu.
May thay duyên phần đã đến, tôi may mắn được người bạn cho tôi một cuốn sách “Niệm Phật Lưu Xá Lợi” của bác cư sĩ Tịnh Hải. Mở cuốn sách ra tôi xem các hình màu xá lợi, lòng tôi sung sướng lạ thường. Tôi vội đọc câu chuyện của một bác cư sĩ tại gia. Bác niệm Phật ở nhà, không tới chùa tụng kinh, cũng không tham thiền mà bác cũng được vãng sanh và lưu nhiều xá lợi. Tôi hạnh phúc bật khóc và cảm xúc vô bờ bến. Tôi bật khóc là vì tôi có thể tu và vãng sanh ngay trong một đời.
Sau khi đọc xong cuốn sách đó thì tôi liền phát nguyện niệm Phật để thành Phật. Tôi buông xả hết trần duyên, quyết tâm tu niệm một lòng tinh tấn. Sau đó vài tuần thì tôi được nhất tâm. Nếu như tôi không quyết tâm phát nguyện một cách thành khẩn triệt để tu niệm thì tôi khó được nhất tâm. Qua quá trình bản thân tôi mới hiểu sự tín nguyện và quyết tâm rất là quan trọng.
Phật dạy chúng ta: muốn được vãng sanh thì phải có đầy đủ: tín, nguyện, trì danh (hạnh)
 
Tín-là tin sâu không một chút hoài nghi (tin Phật và tin bản thân ta.)
Nguyện-là nguyện niệm Phật để thành Phật. (nguyện với tâm Phật của chúng ta, không phải nguyện với Chư Phật)
Trì danh-là niệm danh hiệu A Di Đà không thối chuyển.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn