Cảnh Giác

21 Tháng Năm 20145:29 SA(Xem: 7195)
Kính thưa quý bạn đồng tu! Khi chúng ta bước vào đường tu bất luận là tu về môn, tông, phái nào thì chúng ta không nên tham thích thần thông hay mong cầu thấy được Phật, vì đây là điều cấm kị cho người tu. Qua quá trình tu tập, bản thân của tôi đã bị vướng phải mấy lần, nhưng nhờ tôi đã kịp thời thức tỉnh, nếu không tôi cũng bị chúng ma mê hoặc.

Phật dạy chúng ta khi tu hành thì phải hoàn toàn buông xả, không nên tham hay mong cầu. Nhưng xin quý bạn chớ hiểu lầm rồi cho rằng khi chúng ta quyết tu thành Phật thì đã phạm vào cái tham làm Phật. Thật ra không phải vậy mà ta phải biết phân biệt cho rõ ràng. Khi chúng ta phát tâm bồ đề nguyện niệm Phật để thành Phật, là chúng ta đã có sự quyết tâm tin xâu và mục đích. Ý nghĩ dũng mãnh này giúp cho chúng ta một lòng tu niệm để thành Phật. Đây là ý chí phi thường không phải là cống cao ngã mạn hay là tham hoặc mong cầu.
 
Dù sau khi được nhất tâm, giấc mơ của chúng ta hoàn toàn khác xưa, nhưng cũng không nên mong cầu hay tham thấy. Sau khi được nhất tâm, chúng ta phải cần cảnh giác nhiều hơn và niệm Phật một lòng tinh tấn hơn, kiên định hơn. Về sự chứng đắc thì ta coi như là một phần thưởng khuyến khích, không nên coi nặng khiến lòng tham của ta khởi dậy.

Khi chúng ta đã quyết tâm tu niệm Phật thì phải một lòng kiên định, dù cho có ai nói ra nói vào thì cũng không nên thối chuyển. Nếu được cái tâm kiên định như vậy thì đường tu của ta mới được thành công. Vì Phật ở trong tâm chúng ta có thể trả lời đúng hay sai.

Cũng như khi gặp Phật hiện ra, thật hay giả tâm ta tự biết rõ. Tại sao? Vì khi gặp Phật hiện ra thật thì ánh sáng của Ngài làm cho thân tâm của ta cảm thấy an lạc và tự tại. Còn gặp Phật giả thì thân tâm của ta sẽ bị bồn chồn khó chịu. Nếu tâm chúng ta tham thì sẽ không phân biệt được, nhưng nếu tâm của chúng ta định thì sẽ cảm giác được ngay.

Tóm lại, nếu chúng ta không khởi lòng tham thì sẽ không bị Chướng ngại chi cả mà Chư Phật, Chư Bồ Tát và Chư thiên hộ mạng lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta. Tại sao? Vì khi niệm Phật là chúng ta đã là đệ tử của Phật A Di Đà rồi, nên 10 phương Chư Phật và Chư Bồ Tát lúc nào cũng bảo vệ cho chúng ta.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000