Giải Tỏa Ba Nghi Vấn

21 Tháng Năm 20145:22 SA(Xem: 7973)
Sau khi được nhất tâm tôi có ba điều nghi vấn. Tôi ngẫm nghĩ hết mấy tháng cuối cùng mới lãnh ngộ được chân lý của sự thật. Ở đây tôi xin được chia sẻ cùng quý bạn.

I. Tại sao trước một ngày đầu tôi cứng như một khối đá đặc?
Là vì câu niệm Phật lâu năm đã ăn sâu vào đầu đóng thành một khối, đúc thành một niệm nên hôm đó tôi không thể bỏ câu niệm Phật vào. Một niệm này quá lớn, lớn đến mức độ vượt khỏi không gian và thời gian. Đầu của chúng ta không thể nào chứa nổi một niệm siêu việt này vì vậy mà niệm này phải thoát ra ngoài. Khi thoát ra ngoài thì nó lan rộng khắp không gian. Vì vậy lúc đó tôi tưởng là tôi nghe được cả trời niệm Phật. Sau này tôi mới hiểu tiếng nhạc niệm Phật đó là từ trong tâm của tôi phát ra, không phải ở ngoài như trước kia tôi tưởng. Tuy trong tâm của tôi phát ra nhưng bao phủ cả hư không vũ trụ.

II. Tại sao cả ngày tâm tôi nóng hổi?
Cũng như câu nói của Ngài Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Ngài nói: “Muốn nấu nước thì phải canh củi, lửa liên tục đầy đủ thì nước mới sôi”. Ý Ngài muốn nói rằng: chúng ta niệm Phật cũng vậy! Muốn niệm được nhất tâm thì ta phải niệm tinh tấn đều đặn mỗi ngày không được gián đoạn. Cũng như chúng ta nấu nước mà củi lửa không được đầy đủ, tắt nửa chừng thì đến bao giờ nước mới được sôi? Sau khi được nhất tâm tôi mới thấy câu nói của Ngài bao hàm một ý nghĩa rất sâu. Nhờ tôi niệm Phật nhiều năm không gián đoạn nên đã nhiếp thọ được thần lực mười phương của Chư Phật gia trì. Nhờ vậy mà tâm Phật của tôi mới có đầy đủ thần lực để đánh tan, đốt sạch tâm ma vọng tưởng của tôi. Sức mạnh của thần lực phá tan tăm tối để chơn tâm (Phật tánh) của tôi được hiển hiện, hòa nhập vào tâm thức để thoát ra ngoài, chuyển thành một niệm âm ba huyền diệu.

III. Tại sao bao nhiêu năm tôi niệm Phật sáu chữ, nhạc niệm Phật trong nhà cũng chỉ có sáu chữ mà đến khi được nhất tâm thì trong đầu chỉ có nhạc niệm bốn chữ và có giọng nam, nữ niệm chung?
Chuyện là như vầy, trước một đêm đầu và tâm tôi bị khác thường. Đêm đó, tôi có coi bộ Kinh Vô Lượng Thọ do Ngài pháp sư Tịnh Không thuyết giảng. Tới cuối cuộn băng thì có một khúc nhạc niệm bốn chữ. Lúc đó, tôi nghe thấy hay nên tôi niệm theo. Không ngờ những niệm mà tôi niệm theo đó lại là những niệm cuối cùng để được nhất tâm. Cũng như ly nước tới lúc đã đầy, chỉ cần bỏ thêm vài giọt thì nước sẽ bị tràn ra. Không ngờ những niệm cuối cùng này rất là quan trọng, nó có thể chuyển hóa hết tất cả những niệm bao nhiêu năm của tôi. Thật là hy hữu không thể nghĩ bàn.

Sau khi được nhất tâm, nhận thức được mấy niệm cuối cùng của tôi đã chuyển hóa toàn bộ những câu niệm Phật lâu năm của tôi, làm cho tôi kinh hoàng sợ hãi. Tôi hiểu càng sâu sắc những lời Phật dạy trong kinh. Phật nói: “Nếu thần thức con người trước khi chết nghĩ ác thì đọa vào đường ác, nghĩ lành thì được sanh vào cõi lành. Tùy theo thần thức, nghiệp lực của ta dẫn dắt mà trôi lăn trong luân hồi.” Giờ tôi mới hiểu rõ lời Phật dạy là vạn lần chân thật.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000