Kết Luận

22 Tháng Năm 201411:38 CH(Xem: 8611)

Để viết một câu Hán văn giản dị ta viết 3 dòng :

-Dòng thứ nhất, ta viết 3 từ căn bản là chủ từ, thuật từ, thụ từ : S-V-O.

-Dòng thứ 2 ta viết những từ bổ túc cho thành phần trên. Thí dụ :

 S - V - O

 T E D - D N1 – N2

 

-Sau đó ta viết dòng thứ 3 thành một đường thẳng.

Thí dụ : S - T - D - V – N1 – N2

 

Nhưng đó chỉ là một câu đơn giản còn những câu phức tạp, có nhiều hành động thì lại khác.

Thí dụ :

 Ta có : x = S1+V1+O1

 y = S2+V2+O2

x và y nối với nhau bằng liên từ, ta phân biệt 2 trường hợp :

1-x và y không có liên lạc gì với nhau. Theo các sách văn phạm cũ người ta phân biệt 4 loại câu sau :

 a-Câu bình liệt :

 我 有 雨 衣 他 也 有 雨 衣

Ngã hữu vũ y tha dã hữu vũ y

Tôi có áo mưa, nó cũng có áo mưa.

 

Nhận xét:

1/Cũng là liên từ chỉ sự bình liệt

2/Ta có thể thay cũng bằng hoặc chỉ sự lựa chọn

3/Ta có thể thay cũng bằng tuy chỉ sự trái ngược

4/Ta có thể thay cũng bằng sau đó chỉ sự tiếp theo.

 

 b-Câu chọn lựa :

 或 者 我 去 或 者 他 去

 Hoặc giả ngã khứ hoặc giả tha khứ

 Tôi đi hoặc nó đi.

 c-Câu tiếp theo :

 我 先 到 Paris 然 後 到 London

 Ngã tiên đáo Paris nhiên hậu đáo London

 Tôi trước đến Paris sau mới tới London.

 

 d-Câu trái ngược :

 我 年 紀 雖 大 可 是 精 神 還 好

Ngã niên kỷ tuy đại khả thị tinh thần hoàn hảo

Tôi tuy lớn tuổi nhưng tinh thần còn mạnh.

 

2-x là quả, y là nhân.

Theo những sách văn phạm cũ, người ta chia ra 6 loại (xem trang 59), nhưng theo phương pháp mới thì chia ra làm :

Câu chính : không phụ thuộc vào đâu

Câu phụ : phải bổ túc cho câu chính.

Thí dụ :

我 回 得 晚 因 爲 下 雨

 Ngã hồi đắc vãn nhân vi hạ vũ

 Tôi về muộn vì trời mưa.

Câu chính : tôi về muộn

Câu phụ : vì trời mưa.

 

Nhận xét :

1- Vì là liên từ chỉ nguyên do.

2- Ta có thể thay bằng nếu chỉ giả thuyết.

3- Ta có thể chỉ thời gian. Thí dụ : Tối nay trời mưa, tôi về muộn.

4- Ta có thể chỉ không gian. Thí dụ : Ở Saigon trời mưa, tôi về muộn.

5- Ta có thể chỉ không gian và thời gian. Thí dụ : Tối nay ở Saigon trời mưa, tôi về muộn.

6- Ta có thể so sánh. Thí dụ : Mưa rơi trên đường phố như mưa rơi trong lòng tôi.

 

Những trường hợp trên đều là những điều kiện là chỉ những câu phụ.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Bảy 2024(Xem: 124)
Những định luật lịch sử
15 Tháng Hai 2024(Xem: 1172)
02 Tháng Mười Một 2023(Xem: 2289)
27 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2393)
08 Tháng Năm 2020(Xem: 5706)