Mùa thu đã tới

08 Tháng Mười 201710:54 SA(Xem: 6724)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Dương Đình Hưng sáng tác
Nghiêm thị Hằng, Dương Đình Hưng
Dương Đình Hưng sáng tác
Nhạc: Ngoại quốc; Lời Việt: Dương Đình Hưng.
Sáng tác: Dương Đình Hưng
Thơ: Huệ Trân; Phổ Nhạc: Dương Đình Hưng.
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Vũ Tuấn.
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Uyên Di. www.duongdinhhung.com tinhkhucduongdinhhung.blogspot.com
Thơ: Vũ Hoàng Chương; Phổ nhạc: Dương Đình Hưng.
Thơ: Trần Mộng Tú; Phổ Nhạc: Dương Đình Hưng
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm @ Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Uyên Di. www.duongdinhhung.com; tinhkhucduongdinhhung.blogspot.com
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Uyên Di.
Nhạc: Jules Massenet; Lời Việt: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Bách Thủy.