III. Ngũ Viên Báo Thù

21 Tháng Năm 201411:07 CH(Xem: 13534)
Ngũ Xa là đại thần nước Sở, ông chân thực, không nể nang ai, cãi lại cả Sở Bình Vương. Sở Bình Vương nổi giận lập tức hạ lệnh xử tử Ngũ Xa. Nhưng lại sợ hai con của Ngũ Xa báo thù, bèn buộc Ngũ Xa viết thư cho hai con, gọi các con về, sau đó sẽ giết sạch. Ông nói với Ngũ Xa :
-Nếu ngươi gọi được hai con về, ta sẽ miễn cho tội chết.
Ngũ Xa trả lời :
-Thần tuân chỉ, nhưng theo thần suy đoán thì lão đại nhất định về, còn lão nhị thì không.
Bình Vương hỏi lý do. Ngũ Xa nói :
-Ngũ thượng đôn hậu, thành thực, lại hiếu thuận nghe nói nếu về thì cha sẽ được miễn tội chết do đó liều chết mà về bên thần. Còn Ngũ Viên lắm mưu trí, mật lớn biết rằng về sẽ chết nên sẽ không về.
Bình Vương sai người đem thư của Ngũ Xa tới hai anh em họ Ngũ. Ngũ Thượng quyết định đi. Ngũ Viên đem âm mưu của Sở Bình Vương phân tích cho anh nghe, và khuyên anh đi trốn. Ngũ Thượng không đồng ý và nói :
-Không về để cha chết là bất hiếu, như quả cha bị giết mà không báo thù thì là vô mưu. Chẳng bằng ta về bên cha và đệ một mình đào tẩu, giữ lại mạng sống, báo thù cho chúng ta.
ngũ  viên  báo  thùNgũ Viên biết nói nhiều cũng vô ích, bèn hướng anh cáo biệt ngay đêm đó trốn đến nước Ngô.
Ngũ Xa trước khi bị xử tử than rằng :
-Ngũ Viên chạy sang nước Ngô, nhất định sẽ làm cho nước Sở điên đảo.
Ngũ Viên trăm cay ngàn đắng đến nước Ngô, từng bước từng bước giúp vua Ngô Phù Sai trị dân một cách có phương pháp, làm tới bậc tể tướng. Ngước Ngô ngày một mạnh nhưng Ngũ Viên vẫn một lòng vì cha báo thù.
Một ngày kia, tin Sở Bình vương chết đến tai Ngũ Viên. Ngũ Viên buông tiếng khóc thất thanh. Những người chung quanh đều ngạc nhiên. Ngũ Viên giải thích :
-Tôi hận không có cơ hội chém đầu Bình Vương.
Nhưng tín niệm diệt Sở vẫn không lay chuyển.
Con của Bình Vương là Chiêu Vương kế vị. Biết Ngũ Viên lợi hại, lại nhận cha mình làm quá bèn sai người kiếm Ngũ Viên cầu hòa, nguyện cùng Ngũ Viên chia đôi thiên hạ. Ngũ Viên từ chối.
Để diệt nước Sở, Ngũ Viên dùng sách Tôn Tử binh pháp. Sau nước Ngô diệt Sở mới thỏa được mối hận của Ngũ Viên.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000