XVIII. Quyến thuộc của bà lão.

21 Tháng Năm 20144:56 SA(Xem: 9433)
Một ông tăng trên đường đi hành cước tìm chỗ tá túc qua đêm, thấy một am cỏ bèn vào xin, thấy trong am chỉ có một bà già bèn hỏi :
-Bà lão không có quyến thuộc gì sao ?
Bà lão nhìn mặt ông thấy là người tử tế, không phải là người xấu, bèn đáp :
-Có.
Ông tăng ngoảnh nhìn bốn phía không thấy ai, nghi hoặc hỏi :
-Ở đâu vậy ?
-Sơn hà đại địa, bất kể cây cỏ đều là quyến thuộc.
-Bà cụ đừng hỗn tạp.
-Ta không hỗn tạp.
Và bà cụ hỏi lại :
-Ta là người thế nào ?
-Người tục.
-Thầy chẳng phải là ông tăng.
-Sao thế ?
-Thầy là người nam, ta là người nữ há hỗn tạp sao ?
(Nữ thiền sư khai ngộ cố sự)

Ông tăng là nam, bà già là nữ, đạo lý này phổ biến khắp thiên hạ chân thật không dối cùng với pháp thân đồng trú.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000