Hoa vông vang

30 Tháng Giêng 202312:40 CH(Xem: 543)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Uyên Di.
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Nguyễn Ánh 9; Trình bày: Lan Phương & Xuân Trường.
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Uyên Di.
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Phạm Quang Phúc; Trình bày: Uyên Di.
Sáng tác: Dươ
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Thu Hà.
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Phạm Quang Phúc; Trình bày: Thanh Nguyên
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Phạm Quang Phúc; Trình bày: Duy Linh
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Phạm Quang Phúc; Trình bày: Uyên Di & Duy Linh
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Thanh Nguyên
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Thanh Nguyên.
Sáng tác: Dương Đình Hưng & Quang Phúc; Hòa âm % Phối khí: Quang Phúc; Trinh bày: Thanh Nguyên; Đạo diễn: Cao Luân Vũ.
Sáng tác: Dương Đình Hưng & Quang Phúc; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Thanh Nguyên; Đạo diễn: Cao Luân Vũ.
Thơ: Nguyên Sa; Nhạc : Dương Đình Hưng; Hoà âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Diệu Hiền - Uyên Di - Thanh Nguyên; Thực hiện bởi : Bido Studio.
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Thanh Nguyên.
Thơ: Nguyễn Tường Giang; Nhạc: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Uyên Di.
Sáng tác: Dương Đình Hưng & Quang Phúc; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Thanh Nguyên; Đàn bầu: Minh Tuấn; Đạo diễn: Cao Luân Vũ.
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Thanh Nguyên.
Thơ: Fiona Đà Nẵng; Phổ nhạc: Dương Đình Hưng; Hoà âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Uyên Di.
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hoà âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Bích Hiền.
Bài mới nhất
31 Tháng Giêng 2023
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hoà âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Bích Hiền.
31 Tháng Giêng 2023
Thơ: Fiona Đà Nẵng; Phổ nhạc: Dương Đình Hưng; Hoà âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Uyên Di.
31 Tháng Giêng 2023
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Thanh Nguyên.
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000