Ý nghĩa của từng câu trong kinh Chú Đại Bi

15 Tháng Tư 20217:05 SA(Xem: 2623)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 2014(Xem: 12910)
Nhượng Châu cư sĩ Bàng Uẩn tên tự Đạo Huyền là người huyện Hành Dương, Hành Châu. Gia đình vốn theo Đạo Nho, ông sớm ngộ trần lao, chí cầu chân đế. Dù cư sĩ ở đâu, hoặc đi và tới nơi nào cũng có người đặt câu hỏi, và cư sĩ đều trả lời thỏa đáng, như vang theo trống. Ông không phải là loại người có thể đánh giá hay xếp hạng vào loại người nào được.
20 Tháng Năm 2014(Xem: 10144)
徹悟禪師.深通教義.徹悟宗乘.晚年歸心淨土.自行化他.一以信願念佛求生西方為主。其所發揮.實為近代所罕見.今錄其教義百偈.以為修淨業者作一善導。釋印光識一句彌陀.我佛心要.豎徹五時.橫該八教