Những Bài Tụng của Vua Trần Thái Tông

28 Tháng Mười Một 20148:30 SA(Xem: 6172)

Trần Thái Tông (1218-1277) là vị vua đầu tiên của dòng họ Trần. Lúc lên 8 trong khi đùa nghịch, Lý Chiêu Hoàng, nữ hoàng cuối cùng của triều họ Lý, đã té nước vào người ông. Trần Thủ Độ là chú của ông lúc đó đang giữ chức Thừa tướng, vin vào cớ đó bảo rằng Lý Chiêu Hoàng muốn nhường ngôi cho Thái Tông. Năm 20 tuổi, vì Lý Chiêu Hoàng không có con trong khi bà chị dâu đang mang thai, Trần Thủ Độ bắt ông bỏ Chiêu Hoàng để lấy bà chị dâu. Thái Tông bèn bỏ trốn vào núi Yên Tử để tu, nhưng bị Trần Thủ Độ ép trở về triều. Những bài tụng này trích trong Niêm tụng kệ của ông.

 

Tng là một bài kệ phê bình khen chê hay đưa ra ý kiến của tác giả về một công án thiền.

Những bài tụng của vua Trần Thái Tông

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 6854)
Nói về nhựng điều cần yếu khi tập Thiền Minh Sát
29 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 5914)
27 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 5915)
Các công án liên quan đế Bồ Đề Đạt Ma
26 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 6185)
Các ngữ lục của thiền sư Triệu Châu
26 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 6198)
Ngữ lục của Thiền sư Bạch Vân
26 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 5492)
Các ngữ lục của thiền sư Pháp Nhãn
26 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 5193)
Nói tới các Ni sư Trung Hoa
26 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 5824)
Nói về Thiền sư Tiên Nhai Nghĩa Phạm
26 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 5337)
Nói về Thiền sư Diệu Thiện
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
334,260