Những Bài Tụng của Vua Trần Thái Tông

28 Tháng Mười Một 20148:30 SA(Xem: 15040)

Trần Thái Tông (1218-1277) là vị vua đầu tiên của dòng họ Trần. Lúc lên 8 trong khi đùa nghịch, Lý Chiêu Hoàng, nữ hoàng cuối cùng của triều họ Lý, đã té nước vào người ông. Trần Thủ Độ là chú của ông lúc đó đang giữ chức Thừa tướng, vin vào cớ đó bảo rằng Lý Chiêu Hoàng muốn nhường ngôi cho Thái Tông. Năm 20 tuổi, vì Lý Chiêu Hoàng không có con trong khi bà chị dâu đang mang thai, Trần Thủ Độ bắt ông bỏ Chiêu Hoàng để lấy bà chị dâu. Thái Tông bèn bỏ trốn vào núi Yên Tử để tu, nhưng bị Trần Thủ Độ ép trở về triều. Những bài tụng này trích trong Niêm tụng kệ của ông.

 

Tng là một bài kệ phê bình khen chê hay đưa ra ý kiến của tác giả về một công án thiền.

Những bài tụng của vua Trần Thái Tông

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Năm 2022(Xem: 3489)
06 Tháng Năm 2022(Xem: 3572)
18 Tháng Hai 2022(Xem: 4174)
04 Tháng Mười 2021(Xem: 5679)
13 Tháng Năm 2021(Xem: 5376)
09 Tháng Năm 2021(Xem: 5226)
07 Tháng Năm 2021(Xem: 5308)
Bài mới nhất
31 Tháng Giêng 2023
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hoà âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Bích Hiền.
31 Tháng Giêng 2023
Thơ: Fiona Đà Nẵng; Phổ nhạc: Dương Đình Hưng; Hoà âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Uyên Di.
31 Tháng Giêng 2023
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Thanh Nguyên.
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000