Những Bài Tụng của Vua Trần Thái Tông

28 Tháng Mười Một 20148:30 SA(Xem: 16126)

Trần Thái Tông (1218-1277) là vị vua đầu tiên của dòng họ Trần. Lúc lên 8 trong khi đùa nghịch, Lý Chiêu Hoàng, nữ hoàng cuối cùng của triều họ Lý, đã té nước vào người ông. Trần Thủ Độ là chú của ông lúc đó đang giữ chức Thừa tướng, vin vào cớ đó bảo rằng Lý Chiêu Hoàng muốn nhường ngôi cho Thái Tông. Năm 20 tuổi, vì Lý Chiêu Hoàng không có con trong khi bà chị dâu đang mang thai, Trần Thủ Độ bắt ông bỏ Chiêu Hoàng để lấy bà chị dâu. Thái Tông bèn bỏ trốn vào núi Yên Tử để tu, nhưng bị Trần Thủ Độ ép trở về triều. Những bài tụng này trích trong Niêm tụng kệ của ông.

 

Tng là một bài kệ phê bình khen chê hay đưa ra ý kiến của tác giả về một công án thiền.

Những bài tụng của vua Trần Thái Tông

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Bảy 2024(Xem: 317)
05 Tháng Bảy 2024(Xem: 253)
24 Tháng Ba 2024(Xem: 18867)
22 Tháng Hai 2024(Xem: 1941)
10 Tháng Hai 2024(Xem: 1809)
31 Tháng Giêng 2024(Xem: 1917)
04 Tháng Giêng 2024(Xem: 2030)
31 Tháng Mười Hai 2023(Xem: 2007)