XVII. Mưu Giỏi Của Thích Kế Quang Làm Lui Giặc Nhật

21 Tháng Năm 201411:14 CH(Xem: 14627)
mưu  giỏi  của  thích  kế  quang  làm  lui  giặc  nhậtMinh triều vào cuối thế kỷ 16, miền Đông-Nam duyên hải Trung Hoa thường bị hải tặc Nhật Bản xâm phạm. Người Trung Hoa gọi họ là Oa Khấu mà nghệ lực càng lúc càng lớn, chiếm lĩnh rất nhiều vùng. Dần dần, quân đội cũng không đánh lại họ. Triều đình đặc biệt phái tướng quân Thích Kế Quang đi dẹp loạn. Thích Kế Quang lần đầu tiên gập Oa Khấu, ông phát hiện Oa Khấu dùng đao Nhật vừa chắc, vừa sắc bén khiến quân đội của ông bị nhiều mất mát. Vì cớ đó ông ra lệnh bộ hạ hãy giữ thành tạm thời không tác chiến. Ông ngày đêm tìm biện pháp.
Trong đêm thâu, ông đương nghĩ cách giải quyết thì nghe tiếng gió thổi qua rặng tre xào xạc vọng tới. Ông chạy ra xem, bỗng nhiên ngộ ra diệu sách phá địch.

Ông lập tức ra lệnh cho bộ hạ, đem người đến rừng tre trước mặt đốn ba ngàn gốc. Lại sai thợ mộc khai thông các đốt tre làm thành các ống tre. Ngoài ra ngay trong đêm sai đem một vạn ký vôi bột bỏ vào các ống tre, hai đầu dùng vải nút chặt lại. Trời đã gần sáng, mọi người đã mệt nhọc cả đêm tưởng đến lúc được nghỉ, nào ngờ Thích Kế Quang ra lệnh binh sĩ chuẩn bị binh khí và mỗi người đem theo một gậy tre, đi đến dinh Oa Khấu.
Oa Khấu từ mộng tỉnh ra, vội ứng chiến, hoa đao Nhật đề kháng. Lần này, quân đội của Thích Kế Quang dùng gậy tre dài hướng đầu họ mà đánh. Giặc dùng đao Nhật chặt đứt đầu gậy, vôi bột tóe ra làm mờ mắt họ. Gậy tre dù bị chặt thế nào thì vẫn là vật nhọn, do đó binh sĩ của Thích Kế Quang cứ đâm vào Oa Khấu không mở mắt được vì vôi bột. Oa Khấu bị chết hơn một nửa, liền chạy về thuyền. Thích Kế Quang đã liệu sẵn, liền ra lệnh, một ngàn tay đao đổ ra truy sát. Lần này đánh Oa Khấu thất điên bát đảo. Binh sĩ của Thích Kế Quang giết hơn hai ngàn người và chiếm lấy đao Nhật. Từ đó binh sĩ của Thích Kế Quang dùng đao Nhật và lên tinh thần. Dưới sự chỉ huy của Thích Kế Quang, quân đội luôn thắng lợi đuổi Oa Khấu ra khỏi bờ cõi.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000