XI. Đề Doanh Cứu Cha

21 Tháng Năm 201411:11 CH(Xem: 11209)
Thuần Vu Ý là một thầy thuốc ở triều Hán, không những ông giỏi trị liệu mà y đức cũng rất tốt, rất được dân chúng kính trọng.

đề  doanh  cứu  chaCó một lần ông đang trị bệnh cho một người nghèo khổ thì có một người nhà giàu sai người làm đến mời ông chữa cho chủ nhân. Khi ông chữa xong cho người nghèo rồi mới theo người làm tới chữa cho người giàu thì bệnh nhân đã chết. Gia quyến của bệnh nhân trút giận lên đầu Thuần Vu Ý, cáo trạng lên quan phủ, nói rằng ông thấy chết mà không cứu. Người có tiền thường cùng quan phủ hủ bại cấu kết. Quan phủ không phân rõ ràng liền phán Thuần Vu Ý bị tội nhục hình. Bị tội nhục hình nhẹ nhất là bị thích chữ vào mặt, nặng là chặt một chân. Y chiếu pháp luật đương thời phạm nhân bị áp giải về kinh đô để thọ phạt. Thuần Vu ý có 5 con gái, không có con trai. Lúc ông bị giải đi, 5 cô con gái khóc đưa cha đi. Thuần Vu Ý nhìn 5 đứa con gái, giậm chân than : Sanh toàn con gái, lúc có chuyện, chẳng ích gì nếu có một đứa con trai thì ít nhất nó cũng giúp đỡ trong lúc đi đường.

Đứa con gái út là Đề Doanh, nghe rồi rất thương cảm. Do đó, lập tâm theo cha lên kinh, dốc hết sức để cứu cha.

Đi ròng rã 2 tháng trời cô mới tới kinh thành. Tứ cố vô thân, cô không tìm được ai giúp cô. Qua một ngày là hy vọng càng giảm đi. Cuối cùng, cô quyết định viết cho Hoàng Đế một bức thư. Trong thư, cô tả phụ thân bị oan khuất. Nhục hình tàn khốc như thế nào đều tả ra cả, và còn tự nguyện vào cung làm nô tỳ để chuộc tội cho cha. Cô viết thư và quỳ ở ngoài cửa Hoàng cung 3 ngày 3 đêm. Vệ sĩ mới đưa thư của cô trình lên vua. Phong thư này đầy tình cảm, vua coi xong rất cảm động lập tức vời cô tiến cung . Khen ngợi lòng hiếu của cô, tha tội cho Thuần Vu Ý, điều tra lại vụ án. Không lâu, vua bãi bỏ nhục hình.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000