V. Biển Thước Coi Bệnh

21 Tháng Năm 201411:08 CH(Xem: 11828)
Biển Thước là một vị danh y thời Xuân Thu. Người đương thời tin rằng dầu bị một bệnh khó trị nào để cho Biển Thước chữa thì đều khỏi cả. Biển Thước đối với lời khen tặng này không cho là dĩ nhiên. Ông nói :
-Tôi không phải là thần y có thể cứu người chết đi sống lại, chỉ là chữa cho những người mà mạng sống chưa dứt được khỏe hơn thôi.
Ông đi khắp nơi hành y, đến nước Tề. Tề Hoàn Công muốn gặp vị y sĩ nổi danh thiên hạ bèn phái người mời ông đến gặp mặt. Biển Thước vừa thấy Tề Hoàn Công, phát hiện mầu má không chính thường, sau một lúc quan sát, ông thành thực nói với Tề Hoàn Công :
-Không dám dấu bệ hạ, ngài đang có bệnh. Tuy là không nặng vì bệnh độc hãy còn ở ngoài da, hãy để thần chữa cho bệ hạ.
Tề Hoàn Công nghe nói mình có bệnh thì không cao hứng lắm, cho là Biển Thước rủa ông, liền nói :
-Trẫm không có bệnh gì cả.
Biển Thước có ý tốt không ngờ tự chuốc lấy phiền, chỉ đành cáo từ. Khi Biển Thước đi rồi, Tề Hoàn Công đắc ý nói với bộ thuộc chung quanh :
-Y sĩ đều vậy, ông rõ ràng không bệnh họ nói ông có bệnh, sau đó họ giả chữa cho ông, khiến ông vừa tốn tiền vừa cảm kích họ bất tận.
biển  thước  coi  bệnhBiển Thước đi rồi, nhưng vẫn quan tâm đến bệnh của Hoàn Công, năm ngày sau ông tự động đến thăm. Khi gặp mặt ông thấy không lành, ông nói :
-Bệnh độc từ da đã vào mạch máu rồi, nếu không chữa ngay sợ sẽ nặng hơn.
Tề Hoàn Công nghĩ bụng gã này định đùa ta, bèn nói;
-Trẫm đã nói rồi, trẫm không có bệnh.
Năm ngày nữa trôi qua, Biển Thước không nhịn được lại đến thăm.
-Bệ hạ mau trị bệnh đi. Chất độc đã vào nội tạng rồi, không trị e rằng không kịp.
Hoàn Công mặc kệ, về phòng. Biển Thước chỉ đành thối lui.
Năm ngày sau nữa, Biển Thước không mời mà đến. Vào cửa thấy Tề Hoàn Công, kinh ngạc quay đầu mà đi. Hoàn Công thấy lạ, sai người đi hỏi. Biển thước bảo người ấy :
-Bệnh ngoài da hay ở mạch máu uống thuốc hoặc dùng châm cứu có thể chữa được, bệnh vào đến nội tạng thì còn có thể nghĩ cách, còn bây giờ bệnh đã vào đến cốt tủy, không cách nào trị được. Vì vậy tôi không có gì để nói với Tề Hoàn công cả, nên tôi bỏ đi.
Năm ngày sau, Tề Hoàn Công cảm thấy thân thể không mạnh, sai người đi mời Biển Thước. Biển Thước đã sớm đi rồi. Không bao lâu, Tề Hoàn Công quả nhiên băng hà.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000