Những Chuyện Thú Vị Trong Lịch Sử Trung Hoa.

21 Tháng Năm 201410:51 CH(Xem: 13020)
Những Chuyện Thú Vị Trong
Lịch Sử Trung Hoa.
Soạn giả :
吳奚眞 Ngô Hề Chân
馬國光 Mã Quốc Quang
葉德明 Diệp Đức Minh

Dịch giả : Dương Đình Hỷ.

Quản Trọng và Bão Thúc Nha.

Quản Trọng là một vị chính trị gia lớn thời Xuân Thu, tư tưởng chính trị của ông đối với nước Tầu rất lớn. Nói tới ông, ngày nay không ai là không biết; nhưng nếu ban đầu không có Bão Thúc Nha là bạn tri tâm thì trong lịch sử không có tên ông.

Quản Trọng và Bão Thúc Nha lúc nhỏ là bạn tốt, cùng chơi chung. Gia cảnh Bão Thúc Nha so với Quản Trọng thì khá hơn nhiều. Về sau hai người hợp tác buôn bán. Quản Trọng thường lấn lướt bạn. Khi được lãi ông thường lấy phần hơn. Có người thấy tình hình như thế đều bất bình thay cho Bão Thúc Nha. Họ nói :
-Tiền vốn phần lớn là của Bão Thúc Nha, Quản Trọng bỏ ra bao nhiêu chứ ?

Bão Thúc Nha chẳng để tâm còn biện hộ cho Quản Trọng :
-Gia cảnh Quản Trọng không tốt, đương nhiên là phải lấy nhiều hơn. Đó là do tôi cam tâm tình nguyện.
Về sau, mấy lần Quản Trọng làm quan, mỗi lần đều làm không tốt, bị triều đình bãi chức. Mọi người đều cười chê ông chỉ có Bão Thúc Nha biện hộ cho ông :
-Chẳng phải là Quản Trọng không mẫn cán, chỉ là thời cơ chưa đến.
Quản Trọng cũng từng là quân nhân. Khi ra trận ông không biểu hiện dũng cảm. Mọi người đều nói ông mật nhỏ, không chịu trách nhiệm. Bão Thúc Nha biện hộ cho ông :
Những chuyện thú vị trong lịch sử trung hoa-Quản Trọng không chịu bán mạng vì sợ nếu chết sẽ không có người phụng dưỡng mẹ già.

Đương thời, Tề quốc quốc quân là Nhượng công có 2 con. Quản Trọng theo con trưởng là Củ, Bão Thúc Nha theo con thứ là Tiểu Bạch. Hai anh em này vì tranh đoạt vương vị phát sinh xung đột kịch liệt. Lão đại ra lệnh Quản Trọng giết lão nhị. Quản Trọng mai phục trên đường Tiểu Bạch đi qua. Qua một lúc, xa giá Tiểu Bạch quả nhiên đi tới. Quản Trọng bắn tên ra trúng vào thắt lưng của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hoảng sợ biết chuyện không lành bèn giả chết. Quản Trọng không xem kỹ, tưởng Tiểu Bạch đã chết, cho người báo với công tử Củ. Nhưng khi phát hiện Tiểu Bạch chưa chết định hành động thì không kịp nữa rồi.

Về sau, Tiểu Bạch nắm giữ đại quyền có danh là Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công tin tưởng Bão Thúc Nha là một nhân tài mời ông làm quan to. Bão Thúc Nha nhất định từ chối. Ông bảo Tề Hoàn Công : người có thể trị lý thiên hạ không phải là ông mà là Quản Trọng.

Bão Thúc Nha nhìn ra Tề Hoàn Công còn do dự, vì không quên mũi tên thù, bèn bảo :
-Quản Trọng tuy bắn trúng đai lưng của Chúa công, nhưng đó là lòng trung thành với chủ; nếu bệ hạ dùng Quản Trọng thì sẽ nắm thiên hạ trong lòng bàn tay.

Tề Hoàn Công nghe theo lời khuyên của Bão Thúc Nha, dùng nghi lễ mời Quản Trọng làm Tể tướng. Tề quốc dưới sự trị lý của Quản Trọng chỉ vài năm đã trở thành một nước đứng hàng đầu. Quản Trọng lấy pháp luật nghiêm khắc trị lý quốc gia. Nhiều lý luận của ông là căn nguyên cho các pháp gia của thời Chiến quốc sau này. Các học giả đời sau biên thành một cuốn sách trong đó biên tập chủ trương của Quản Trọng. Hiện nay còn có nhiều người nghiên cứu bộ sách ấy.

Chú thích của dịch giả : Quản Trọng là một Tể tướng tài giỏi về việc trị nước, nhưng ít được nói đến một khía cạnh khá đặc biệt của ông về vấn đề kinh tế. Ông là người đầu tiên cho phép mở các nhà điếm để thâu tiền thuế, một sáng kiến thật độc đáo đối với thời đó. Vì vậy sau này các tú bà đã coi ông là Tổ của ngành buôn hương bán phấn, gọi ông là thần bạch mi.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000