Lời chân thật

21 Tháng Năm 20145:38 SA(Xem: 8843)
Tôi pháp danh Diệu Âm (Diệu Ngộ).
Hôm nay tôi xin thề với 10 phương thế giới chúng sanh là: từ ngày tôi được nhất tâm tam muội đến nay đã hơn 1 năm. Ngày nào tôi cũng nghe được cả trời niệm Phật (nghĩa là tiếng niệm từ tâm phát ra nhưng vang rộng cả hư không) và những lời tôi trình bày về sự chứng nghiệm là chân thật. Nếu như tôi bịa đặt, xin cho tôi bị đọa địa ngục vĩnh viễn không được siêu thoát hay hồn phách bị tiêu tan.
Mong quý bạn hãy tin sâu niệm Phật

Nam Mô A Di Đà Phật
(Tôi thề để chứng minh lời Phật dạy là vạn lần chân thật, không phải thề để quý bạn tin tôi chứng được nhứt tâm tam muội)

Hồi Hướng
Nguyện đem công đức này
Hồi hướng cho tất cả chúng sanh
Trong ba đường ác
Và những vong hồn vất vưởng đó đây,
Được thức tỉnh hồi đầu niệm Phật.
Để Phật đến nơi tiếp dẫn sanh về cõi Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000