Phần Kết Luận

21 Tháng Năm 20145:36 SA(Xem: 9677)
Kính thưa quý bạn! Qua hai câu chuyện luân hồi của con gái và chị tôi, thêm vào chuyện chuột biết trả thù cho chúng ta thấy: con người vốn có chuyện luân hồi. Dù là các loại thú lớn, nhỏ đều có linh tánh và Phật tánh. Vì vậy mà Phật nói: “Tất cả chúng sanh đều đồng một thể và tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành.”

Chúng ta trong quá khứ đã trải qua vô số hình dạng khác nhau. Chẳng qua khi đầu thai chúng ta bị trải qua giai đoạn biến hóa của thai sanh nên đã quên hết chuyện quá khứ.

Chúng ta tới đây là để báo ơn và báo oán. Cũng như con tôi có duyên với tôi nên ba kiếp của nó đều có sự liên hệ với tôi. Trước kia, tôi không hiểu tại sao em tôi thành rắn? Sau này tôi mới hiểu, vì thần thức phút cuối rất là quan trọng. Lúc đó, em tôi hận là vì bị người ta chích thuốc cho chết. Rồi sau khi chết lại bị ba tôi vì giữ tai tiếng mà vô tình đối xử em tôi thậm tệ. Vì quá hận, nên thần thức dẫn em tôi đầu thai thành rắn.

Hai chị em tôi nhờ trải qua nhiều thăng trầm đau khổ của thế gian nên được thức tỉnh. Thấy cuộc sống vô thường làm người quá đau khổ, vì vậy hai chị em tôi quyết tâm tu để thoát khỏi luân hồi.

Lời Phật dạy là vạn lần chân thật. Chị tôi may mắn còn được trở lại làm người. Trong bút ký, có biết bao nhiêu chuyện sau khi làm tiên bị đọa thẳng vào ba đường ác. Vì thấy sự tai hại này mà Đấng Từ Phụ luôn luôn nhắc nhở chúng ta đừng chỉ lo tu phước mà phải lo tu giải thoát.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000