Hiểu Lầm Lòng Từ Bi Của Phật

21 Tháng Năm 20145:28 SA(Xem: 7819)
Sau khi qua Mỹ tôi thấy các nước tây phương đa số là đạo thiên Chúa, đều to lớn giàu có và dân chúng đều được tự do, sung sướng, hạnh phúc. Suốt ngày trên TV, trên báo chí hay những người đi giảng đạo đều nói rằng: “Đức Chúa trời đã tạo lên thế giới vũ trụ này. Nếu ai tin Chúa thì sẽ sống được hạnh phúc bình an, khi chết sẽ được lên thiên đàng vĩnh cửu.” Họ nói ở đâu có Chúa thì ở đó sẽ được bình yên. Tôi nghe riết rồi thấy cũng có lý vì tôi thấy các nước tây phương đa số đều là đạo Thiên Chúa. Nước nào cũng có đầy đủ vật chất, bình yên và hạnh phúc.

Còn các nước Á Đông, đa số là đạo Phật nước nào cũng đau khổ, chiến tranh, nghèo đói. Tôi nghĩ theo Chúa có lợi hơn, không cần tu khổ cực mà vẫn được lên thiên đàng. Thế là tôi đi nhà thờ tìm hiểu về Kinh Sách của Chúa. Sau khi tìm hiểu tôi cũng không tìm được những gì tôi muốn. Sau đó tôi nghĩ, tôi phải đi tìm hiểu đạo Phật. Nếu tôi chưa tìm hiểu rõ đạo Phật, mà bỏ đạo cha mẹ để theo đạo người thì thật là tội lỗi.

Sau đó, tôi tìm Kinh Sách Phật để học hỏi. Sau khi hiểu rõ tôi thật xấu hổ và cảm thấy có tội với Đấng Từ Phụ. Tôi đã hiểu lầm về lòng từ bi của Ngài. Lòng từ bi của Ngài rộng lớn vô cùng tận. Ngài đã xả thân để đi cứu độ chúng sanh không quản chi cực khổ. Ngài đi tới những nước có khổ đau, binh đao, nạn đói, kỳ thị, bất công v.v.
Ngài tới để dẫn dắt và dạy dỗ cho chúng sanh thoát khỏi biển lửa khổ đau luân hồi. Nước đầu tiên Ngài tới là nước Ấn Độ. Nước này dân chúng phân biệt giai cấp nữ nam khắc nghiệt, bất công và đọa đày. Không những Ngài chỉ đến các nước có khổ đau mà Ngài còn đi sâu vào địa ngục và ngạ quỷ để độ cứu chúng sanh.

Cũng như chúng ta thường tới những nơi đau khổ, nghèo đói để giúp đỡ người hoặc khuyên người tu hành để được giải thoát. Chúng ta nào có đến những nơi giàu có, sung sướng để giúp đỡ hay khuyên họ tu hành. Vì dù chúng ta có khuyên thì họ cũng không tin, thậm chí còn chửi chúng ta là làm phiền. Vì thấy rõ điều tai hại này mà Phật dạy chúng ta nên lo tu giải thoát không nên chỉ lo tu phước, cho dù có được làm tiên thì cũng phải bị đọa xuống luân hồi sanh tử. Tại sao? Vì khi chúng ta ở trên cõi trời làm tiên hưởng lạc sung sướng, không lo tu hành cứ lo tạo tác, đến khi hưởng hết phước báu thì nghiệp báo sẽ kéo đến rồi lại bị luân hồi tiếp tục.

Lời Phật dạy không sai. Chúng ta thử nhìn xem những kẻ quá giàu có ở trong xã hội ngày nay, đa số họ đều làm toàn những chuyện kinh thiên động địa, tham dâm, sát sanh đầy dẫy, thâm tình tráo trở, danh tiền đảo điên, ăn chơi đọa lạc, bán rẻ lương tâm. Mỗi phút mỗi giây họ đang tạo tác mà chính bản thân của họ không hay biết, hỏi như vậy có tai hại không?
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000