Bố Thí Là Niềm Hạnh Phúc Vô Biên

21 Tháng Năm 20145:27 SA(Xem: 7639)
Không hiểu đạo:
Trước kia khi tôi giúp người hay bố thí thì đều có mục đích, đó là muốn được có tiếng, muốn được người ta khen mình là người tốt, muốn những người tôi giúp phải mang ơn tôi. Sau khi hiểu ý nghĩa bố thí tôi thật là xấu hổ vì lòng dạ bố thí của tôi quá hẹp hòi và ích kỷ. Tôi sám hối sửa đổi và trừ bỏ lòng ích kỷ hẹp hòi. Từ đó, mỗi khi giúp đỡ người hay bố thí thì tôi đều mang ơn người nhận sự bố thí của tôi. Tại sao? Vì nếu không có những người chịu nhận sự bố thí của tôi thì tôi làm sao có cơ hội tạo công đức và phước đức. Họ là những người giúp tôi có một hành trang trên đường đạo.

Hiểu đạo:
Sau khi hiểu đạo tôi thật sự hiểu sâu ý nghĩa của hai chữ bố thí. Trước kia khi bố thí trong tâm của tôi còn có mong cầu, nên niềm hạnh phúc trong tâm không được hoàn toàn tự tại. Vì còn mong cầu thì còn chướng ngại, còn chướng ngại thì không thể đạt đến hạnh phúc an lạc tự tại, không đạt đến hai chữ từ bi. Ở trên đời này không có niềm hạnh phúc nào có thể so sánh với niềm hạnh phúc bố thí, độ tha!

Bố thí cách nào là hoằng pháp lợi sanh?
Nếu chúng ta có tiền thì dùng tiền để in kinh sách lưu truyền rộng ra. Không tiền thì dùng thời gian, công sức, thuyết pháp và dẫn dắt chúng sanh tu hành niệm Phật.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000