Tại Sao Người Tu Lưu Lại Xá Lợi

21 Tháng Năm 20145:24 SA(Xem: 8075)
Phật dạy chúng ta tu niệm Phật là niệm cho ông Phật của ta thức tỉnh. Khi tâm Phật của ta được hiển hiện thì tâm của ta sẽ tự nhiên hòa nhập vào tâm của Phật. Ánh sáng thần lực của Phật lúc nào cũng tỏa hết không gian, chỉ cần tâm Phật của chúng ta thức tỉnh hòa nhập vào được tâm của Phật thì sẽ thâu nhíp được thần lực của Chư Phật gia trì. Phật nói: “Tâm Phật và tâm của chúng sanh vốn đồng một thể không hai”.
 
Nếu tâm Phật của chúng sanh được hiển hiện thì sẽ cảm ứng được Ngài
đang ở cạnh bên.
Cũng như một cục nam châm bị đóng đất lâu năm sẽ mất đi sức hút. Nhưng nếu chúng ta rửa sạch cục nam châm thì nó sẽ thu hút được cục nam châm đối diện. Tâm Phật và tâm của chúng sanh cũng như hai cục nam châm đối diện. Ánh sáng thần lực của Phật lúc nào cũng bao phủ sáu ngã mười phương vô cùng tận. Chẳng qua tâm Phật của chúng ta bị chôn vùi vô thỉ kiếp, chỉ còn lại đầy rẫy tâm ma dơ bẩn vì vậy thần lực tâm Phật của ta không thể thu hút được ánh sáng thần lực của Ngài.
Câu Phật hiệu A Di Đà có một thần lực vô song, có thể giúp chúng ta rửa sạch nghiệp tội để chơn tâm được hiển hiện. Chúng ta niệm một ngày là một ngày rửa bớt đi tâm ma. Niệm càng nhiều thì tâm ma vọng tưởng càng bớt, tâm Phật càng tăng. Lâu ngày, nhờ thu hút được thần lực của Chư Phật mà tâm ta mới được định. Định lâu ngày tích lũy thành những viên xá lợi đủ màu. Màu sắc của xá lợi là nhờ thu hút được thần lực ánh sáng đủ màu của Phật.
Nhờ thu hút được thần lực của Phật mà người niệm Phật tâm thần an định. Ánh sáng thần lực của Ngài từ bi mát rượi, như dòng suối nhiệm màu tuôn chảy trong tâm. Lâu ngày tâm của ta sẽ từ bi như tâm Phật. Lúc đó ta sẽ cảm ứng được Ngài đang ở cạnh bên. Phút lâm chung chỉ cần khởi niệm thì Ngài và Chư Thánh ở ngay trước mặt tiếp dẫn ta sanh về Cõi Phật.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000