XXI. Giác Chân.

21 Tháng Năm 20144:57 SA(Xem: 8757)
Bà là người họ Đinh, thông tuệ ham tu hành, cơ duyên thành nhiệt, bà tới tham Điền Tuyệt Canh thiền sư ở núi Uỷ Vũ Sơn, hoát nhiên thể ngộ bèn kết am cỏ ở tu một mình.
Một hôm bà tới tham Cổ Ngu, Cổ Ngu hỏi :
-Con gái nhà lành chạy Đông, chạy Tây để làm gì ?
-Con đặc biệt tới thăm hoà thượng.
-Ta nơi đây không dung nạp nổi cô.
-Dụng công 30 năm, nay bị giặc bắt.
Cổ Ngu không nói gì nữa.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000