XV. Giác Am.

21 Tháng Năm 20144:54 SA(Xem: 8304)
Giác Am là một vị nữ thiền sư họ Tổ, cháu gái của Kiến Ninh du sát viện. Từ nhỏ bà đã muốn sống độc thân, chuyên tu Thiền định. Sau theo học Viên Ngộ Khắc Cần. Khắc Cần và Phật Nhãn Thanh Viễn, Phật Giám Huệ Cần được nguời đương thời gọi là Thiền Lâm Tam Kiệt. Giác Am thiện căn thâm hậu, nghe Viên Ngộ khai thị, liền ngộ. Bà trình kiến giải cho Khắc Cần.
Khắc Cần bảo :
–Bà phải bỏ đi cái cảnh giới sở kiến thì mới được tự do, tự tại. (Cái gọi là khai ngộ, tức không khai ngộ thì mới được gọi là khai ngộ).
Bà làm một bài kệ trình kiến giải như sau :
Lộ trụ mọc cốt,
Hư không nhe nanh
Huyền cơ hiểu được
Bụi vương mắt anh.
Người giác ngộ huyền cơ như người trong mắt có bụi, hà tất giữ bụi lại để làm trở ngại ?
Về sau Hám Sơn có làm một bài kệ khen ngợi :
Mây trôi không tâm
Chim bay đâu ngại
Muốn lòng được an
Nên quán tự tại.
Mây trôi đã không tâm, chim bay tự do, tự tại, lúc đó là của an vui, trước mắt là quán tự tại.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000