X. Trịnh Thập Tam Nương.

21 Tháng Năm 20144:51 SA(Xem: 8450)
Thập tam nương không biết người ở đâu. Năm 12 tuổi cô đi theo một sư cô đến tham thiền sư Quy Sơn. Quy Sơn Linh Hựu hỏi sư cô :
-Sư cô trú ở đâu ?
-Ở bên sông Nam Đài.
Không ngờ Quy Sơn hét lớn đuổi cô ra khỏi phòng.
Sau đó, Quy Sơn quay lại Thập tam nương hỏi :
-Còn cô bé kia ở đâu ?
Thập tam nương tuy còn nhỏ nhưng đảm lượng lớn, không sợ bước ra trước khoanh tay đứng. Quy Sơn thấy cử chỉ cô đặc biệt, không biết cô có nghe rõ câu hỏi hay không bèn lập lại câu hỏi. Cô trả lời :
-Con sớm đã trình hoà thượng rồi !
Quy Sơn gật đầu :
-Đi !
Đây là lời chấp nhận của Quy Sơn. Đã ở rồi đi, trong thiên hạ chỗ nào chẳng thể tự do tự tại ?
Thập tam nương về pháp đường, sư cô không hiểu trách :
-Thập tam nương ! Bình thường nói mình hiểu Thiền, hôm nay bị đại sư hỏi lại không nói được gì ?
-Thật khổ thay, với nhãn quan như vậy mà dám nói tôi đi hành cước ! Cô mau cởi nạp y giao cho tôi mặc.
Về sau thanh danh của cô vang dậy, nhiều thiền sư, đại đức đến tham phỏng. Một hôm thiền sư Bảo Phúc và Cam trưởng lão đến thăm.
Bảo Phúc hỏi :
-Nghe nói cô có đến tham Quy Sơn ?
-Phải.
-Quy Sơn diệt độ rồi đi đâu ?
Thập tam nương chỗi dậy xuống đứng bên thiền sàng.
Ý là ở và đi là một, không có phân biệt Đông, Tây, Nam, Bắc.
Cam trưởng lão không chịu :
-Lúc rỗi thì nói Thiền thao thao, giờ sao không nói ?
-Hai môi mấp máy để làm gì !
-Nếu hai không mấp máy, thì làm được gì ?
-Làm mồm chó.
Ý của Cam trưởng lão là : Như tôi thấy cô chỉ được cái lợi khẩu chứ ngoài ra đâu có cảnh giới chân thật gì ! Nếu không khua môi múa mép thì có làm được gì ? Không ngờ Thập tam nương rất mẫn tiệp, trả lời ngay. Khi chó mấp máy môi chả sủa ra ăng ẳng là gì ? Nhưng súc sinh vẫn là súc sinh, có nói lời gì đâu. Câu trả lời chứng tỏ cô đã vượt lên vật ngã.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000