V. Huệ Ôn.

21 Tháng Năm 20144:49 SA(Xem: 8373)
Nữ thiền sư Huệ Ôn người ở đâu thì không biết. Sau khi xuất gia tham học với thiền sư Thanh Viễn. Sau khi liễu ngộ đến trụ trì ở Tĩnh Cư Tự, Ôn Châu.
Một hôm thượng đường niêm cổ. Niêm cổ là một loại thuyết pháp, đưa ra một câu trong công án hay ngữ lục và phê bình.
Bà nói :
Pháp Nhãn có nói :
Tụ họp đại chúng
Đánh trống tùng tùng
Trong mọi sự việc
Phật tánh hiện tiền.
Như sư núi này thì nói :
Tụ họp đại chúng
Đánh trống tùng tùng
Bên mình không gậy
Giơ cán chổi lên.
Đối với bà mèo trắng hay mèo đốm nếu có thể bắt chuột thì đều là mèo tốt, không có dùi đánh trống thì dùng cán chổi cũng chẳng sao. Tất cả đều là Phật tánh hiển lộ.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000