III. Ni Sư Tổng Trì.

21 Tháng Năm 20144:48 SA(Xem: 7520)
1/Tiểu sử : Bà người Ngô Hưng, có tên là Đạo Tích, cũng có tên là Minh Luyện, hiệu là Tổng Trì. Khi tới Thiếu Lâm Tự, Đạt Ma bắt đầu truyền pháp. Dưới mắt ông không có phân biệt Nam Bắc, nam nữ; do đó Tổng Trì đến tham học với ông. Sau khi Đạt Ma qua đời, bà lên tu ở núi Biện Lãnh Phong, chuyên tụng kinh Pháp Hoa. Ròng rã 20 năm không hề xuống núi một lần. Các chim Bạch tước thường tụ lại ở đỉnh núi để nghe bà tụng kinh. Vì vậy, sau này người ta đã đổi tên Biện Lãnh Phong thành Bạch Tước Phong. Sau khi bà mất, chúng đệ tử đem thiêu và lập tháp thờ xá lợi. Năm 535 thấy tháp phát quang, người ta mở tháp ra thì thấy một bông sen xanh phát ra từ lưỡi bà. Mọi người đều thấy kinh dị. Chúng đệ tử bèn xây Pháp Hoa Tự ở nơi bà kết am năm xưa.

2/Công án :
Đạt Ma sắp nhập diệt, bảo chúng đệ tử tỏ ngộ cảnh của mình. Bà thưa :
-Như chỗ con thấy thì như ngài Khánh Hỷ thấy quốc độ của Phật A Súc một lần rồi không thấy nữa.
-Bà được phần thịt của tôi.
Tuy không được truyền y bát, nhưng ngộ cảnh của bà cũng là cảnh giới cao siêu không thể nghĩ bàn.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bài mới nhất
31 Tháng Giêng 2023
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hoà âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Bích Hiền.
31 Tháng Giêng 2023
Thơ: Fiona Đà Nẵng; Phổ nhạc: Dương Đình Hưng; Hoà âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Uyên Di.
31 Tháng Giêng 2023
Sáng tác: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Thanh Nguyên.
31 Tháng Giêng 2023
Sáng tác: Dương Đình Hưng & Quang Phúc; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Thanh Nguyên; Đàn bầu: Minh Tuấn; Đạo diễn: Cao Luân Vũ.
31 Tháng Giêng 2023
Thơ: Nguyễn Tường Giang; Nhạc: Dương Đình Hưng; Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Uyên Di.
Hội nhập | Ghi Danh
KHÁCH VIẾNG THĂM
1,000,000